Diagnosera sensor/ Kontroll av sensor

Bilmärke -> Bilmodell -> Årsmodell (Tillverkningsdatum)

Diagnosera sensor. Håll sidan på verktyget vid sensorn (Sidan på däcket) och tryck Enter. Nu kommer det att visas Id nummer, Tryck, Temperatur, Batteristatus.