Version:

Vilken mjukvara finns i verktyget.

Serienummer:

Snr på ditt verktyg behöver ni för att registrera ert verktyg på www.cubtpms.se och för att hämta hem mjukvara.

Område:

Här kan ni välja Europa eller USA. Ha alltid ert verktyg inställt på Europa (433 MHz) USA användes till privatimporterade bilar (315MHz) ej amerikanska bilar som är sålda i Europa utan endast privatimport.

Hjul:

Här kan ni välja 1 eller 4 hjul. Användes för att diagnosera sensorer. Ha alltid verktyget inställt på 1 hjul eftersom där får ni mest information från sensorn. 4 hjul användes mest när man gör en felsökning eller vill skriva ut info med skrivare.

Temperatur:

Ska vara inställt på Celsius.

Tryck:

Här kan man välja Bar. PSI. kPa. (Bar)

Id format:

Auto. Decimal. Hex. (Auto)

Auto av:

Automatisk avstängning efter efter vald tid.

Skärm kontrast:

Ställ för eget tycke.

Signal:

Ljudsignal AV- PÅ.

Språk:

Här kan ni välja mellan flera olika språk.