OBD II/ Lär in sensorer via OBD

Bilmärke -> Bilmodell -> Årsmodell (Tillverkningsdatum) -> OBD II -> Enter. Nu visas en bil i verktyget. Gå till vänster framhjul och håll sidan på verktyget vid sensorn (sidan på däcket) och tryck Enter. Nu visas id nummer i verktyget. Tryck pil upp för att gå till nästa hjul. När samtliga hjuls lästs in pila upp till markeringen är vid OBD. Anslut sladden mellan verktyget och OBD modulen. Koppla in OBD modulen i bilens OBD uttag. Tändningsläge PÅ. Kontrollera att motorlampan är tänd i bilens instrumentering. Nu kommer 2 alternativ att visas i verktyget.

Skriv till bil eller Läs bil. Har ni läst in sensorena med verktyget väljer ni Skriv till bil. Nu visas Skrivning Lyckad. Stäng av tändning och koppla bort verktyget. Ev behöver bilen rulla någon meter för att kvittera sensorerna.