Varför utsätta sig för onödiga trafikrisker?

Sedan ett EU-direktiv trädde i kraft är numera alla nya personbilar utrustade med däcktrycksövervakningssystemet TPMS.

Nu kan du också ta del av detta fördelaktiga system på äldre personbilar, husvagnar, husbilar, hästtransporter och släpkärror genom en eftermontering på ditt fordon.

Det finns ingen anledning att utsätta sig för farliga situationer i trafiken om det går att undvika. När däcket tappar luft blir det varmt och risken finns att man får en däckexplosion.

Med ett TPMS-system ser du precis hur lufttryck och temperatur förändras, och varnar dig om du får en punktering. Tack vare detta kan du stanna i tid på en lämplig plats. System finns för 2,4 och 6 hjul.

Retrofit Batteri

Ett enkelt system anpassat för personbilar. Batteridrift.

Retrofit Trailerkit

Vårt mest unika och flexibla system.

Passar alla typer av personbilar, husbilar och alla typer av släpvagnar.

Finns för 2,4 och 6 hjul.

Retrofit Bluetooth

Ett nytt enkelt system anpassat för personbilar. Ha koll på dina hjul via app i smartphone.