Alla servicekit är fordons-/hjulspecifika och dessa
kit skall användas enligt senast uppdaterad
applikationslista. Ladda ned senaste versionen
av applikationslistan frånwww.secub.se eller
kontakta vår tekniska support +46 8 6464211.

Vissa fordonsmodeller har haft flera olika
typer av sensorer. Kontrollera därför att
sensortyp i applikationslistan stämmer
överens med bilden på servicekittet.