*Vad är TPMS?

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) är ett elektroniskt system som används för att övervaka tryck och temperatur i däcken. TPMS skickar realtidsinformation om däcken till bilens ECU för att varna föraren på en display eller med en varningssymbol.

  – Med grund i USA: I maj 2000, kontaktade amerikanska National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Ford och Firestone angående den höga omfattningen av däckfel på Ford Explorer, Mercury Mountaineer och Mazda Navajo utrustade med Firestone-däck.

  – Lagstiftning: Användandet av TPMS i fordon i USA lagstiftades 2000 av Transportation Recall Enhancement, Accountability and Documentation Act (eller TREAD). Detta bestämmer att föraren av ett fordon skall bli varnad om trycket sjunker med 25%. Varningen skall visas för föraren i enlighet med 49 CFR Part 571 Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS). Minimikravet för varningen är i form av en enkel upplyst symbol på instrumentpanelen. Detta förstärks ofta genom att lysa upp det hjul som varningen avser på en grafisk symbol av bilen. Från årsmodell 2008 skall alla lätta fordon utrustas med TPMS (direkt eller indirekt) som kan detektera om ett eller flera av fordonets däck har ett tryck som är 25% eller mer under tillverkarens rekommenderade tryck (angivet tryck) eller ett minsta aktiveringstryck, beroende på vilket som är högst.

  – Europeiska Unionen (EU) och lagstifatare I fjärran östern granskar TPMS som en väg att minska CO2-utsläpp, för närvarande (January 2009) överväger man ett obligatoriskt övervakningssystem av däcktryck ur denna miljömässiga synvinkel.

Med start i november 2012, ska alla nya modeller av personbilar i EU utrustas med TPMS. Från den 1 november 2014, skall alla nya personbilar som säljs i EU utrustas med TPMS.